Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dropsy
dropsy
Zadaj cios, niech leje się krew.
— wstań
Reposted bygibteskeinesolcheoptionr4kon
dropsy
Teraz jest najlepszy czas, by użyć słów. Przecież jutro mogą nie zadziałać już...
— zatrzymaj czas
Reposted byjammin jammin
dropsy
dropsy
dropsy
Potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
                                                                                                             Artur Andrus
dropsy
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Żulczyk.
dropsy
Życie składa się z mówienia dzień dobry ludziom, których nie lubimy, i do widzenia ludziom, których lubimy.
— James Jones "Stąd do wieczności"
Reposted fromobliviate obliviate viamochalena mochalena
dropsy
Play fullscreen
Shit, I find myself just fillin' my time with,
Anything to keep the thought of you from my mind.
Reposted bycurve-in-the-jar curve-in-the-jar
dropsy
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlentilka lentilka viaaksamitt aksamitt
dropsy
You say you've found heaven but you can't find god
You'd like to stay in heaven but the rules are too tough
dropsy
'cos all the walls of dreaming, they were torn right open.
dropsy
2480 008a 390
Reposted fromimblazin imblazin viamartexxx martexxx
dropsy
1792 3608 390
Reposted fromliquirizja liquirizja viamartexxx martexxx
dropsy
Nigdy w całym swoim życiu nie byłam bardziej szczęśliwsza.
Ja też.
Tak szczęśliwy ,że mógłbyś dotknąć palcem nieba?
Nie,o wiele bardziej.Przynajmniej trzy metry ponad niebem.
— Trzy metry ponad niebem
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaehh ehh
dropsy
5785 7dfc 390
Reposted fromsilentshout silentshout viaspontaneous spontaneous
dropsy
6665 11d2 390
Reposted fromlexi lexi viaSundaySmile SundaySmile
dropsy
I czuję się kurwa całkiem żałośnie, gdy myślę o Tobie nocą i błądzę...
— Pezet. Jakie idealne w chuj.
dropsy
Już cztery razy przestałem cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl